Neler Yapıyoruz
Neler Yapıyoruz

1.BİNANIN TESLİM ALINMASI SAFHASINDA:

a. Tüm hesaplar ve kayıtları eksiksiz teslim alırız.
b. Tüm bina ve tesisleri gezip fotoğraf ve video kaydı oluştururuz.
c. İnceleme sonucunda yapılan ve yapılamayanları tespit ederiz.

2.PLANLAMA SAFHASINDA:

a. Ayrıntılı bir biçimde bir yıllık işletme projesini hazırlarız.
b. Finansal kaynak gerektiren işlerin yıllara yayılarak yapılması konusunda gerekli planlamaları yaparız.
c. Etkin ve işlevsel bir dosyalama ve arşiv sistemi oluştururuz.
d. Site yazılım programı marifetiyle oturan kişilere ait bilgileri,ödeme detaylarını bireysel erişime sunarız.

3.İCRA SAFHASINDA:

a. Yapılması planlanmış işler için teknik şartname hazırlayıp, ehil kişilerden yeterli sayıda teklif alırız.
b. İşi yapacak firmanın belirlenmesine müteakip (iş)“ Eser” sözleşmesi yaparız,
c. 6331 sayılı iş güvenliği ve iş sözleşmesini dikkate alarak işe başlatır ve bitirilmesini sağlarız.
d. Site yaşam kurallarının uygulanabilirliğinin sağlanması için gerekiyorsa sözlü, yazılı ve nihayetinde avukat marifetiyle gerekli uyarıların yapılmasını sağlarız.
e. Aidat, yükümlülüklerini yerine getirmeyenler hakkında kanunun 20 ’nci maddesi gereğince gerekli yasal işlemleri başlatırız.
f. Kapıcı, bahçıvan güvenlik görevlisi gibi çalışanların denetlenmesini ve aykırı durumlarda gerekli yasal işlemlerin yapılmasını sağlarız.
g. Karar defteri ve işletme defterinin tutulması, aylık bilançoların çıkarılması, çalışan personelin SGK giderlerinin takip edilmesi, resmi ve özel kurumlarla yazışmalarını yaparız.
h. Komşuluk ilişkileri açısından ve dayanışmanın gereği olan cenaze, düğün gibi merasimlerde ilan yolu ile duyuruları yapırız.


İletişim
  • 0551 990 57 57
  • info@mdyapiyonetim.com

Whatsapp Destek

MD Yapı Yönetim

Merhaba

Size nasıl yardımcı olabilirim?